งานเช่าเวที ไฟ พร้อมเช่าโครงทัช

งานเช่าเวที ไฟ พร้อมเช่าโครงทัช ติดตั้งที่ตึก Gmm เป็นอีกผลงานหนึ่ง ที่ได้ทำงานกับทีมกองถ่ายทำภาพยนต์


Visitors: 34,634